“merteyiler, mimar” Atölyesi

“tekbaşına kalmak” zormuş, fakat müthiş zamanlarmış. “insanın kendi başına kalma”ları, olmazsa olmazıymış.

 

1996’dan 2006’ya (www.onsoz.blogspot.com)  ve  2006’dan bu yana kadar geçen zamanın özeti bu aslında, kendi sorularımızı sormayı, kendi bakışımızı-kendi kavrayışımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz.

ocak 2010 ARCHITECTURAL DESIGN dergisi tarafından “Transforming Turkey: Eight Emerging Practice” adlı makalede, öne çıkan ilk 8 “pratik” arasında gösterildik, kasım 2010 Arredamento Mimarlık dergisi, genç mimar profil dosyası biz’e/atölyemize ayrıldı.

 

mart 2011’de Macaristan kültür ajansı tarafından hazırlanan “utopia&reality” sergisi (http://utopiamag.wordpress.com/?ref=spelling)  ve Mayıs 2011’de NFA (Hollanda Mimarlık Akademisi) için proje daveti aldık.

 

atölye’nin -MeMA- gelişmekte olan bir yapısı var;

iş akışı genellikle işbitirici – uygulama yoğun alanlarda; şantiyede detay ya da mühendisler ile sistem tartışmaları arasında geçiyor… bu yoğun işbitirici çalışmalar arasında, sürece, yaptıklarımıza uzaktan bakıp, işleyişi geliştirmeye çabalıyoruz.

 

olgunlaştırdığımız bir bakış’ımız yok (olmaması çok iyi bizim için; yaşayarak geliştirmek, tüm kırılmalara bizzat tanıklık etmek istiyoruz) standart bir çalışma modeli istemediğimizi biliyoruz, tek beklentimiz bu…

hep bir sonraki için hazırlık yapıyoruz…

 

mimarlık bölümleri ile işbirliği kurmaktan – okul’da iş üretmekten memnunuz, okulda olmak ile piyasada olmak tanımlarına inanmıyor, bu ikisinin eş zamanlı sürdürülebilme olasılığını sorguluyoruz…

 

mevcut olan (durum) ile çok yakından ilgileniyoruz, fakat kaderimiz kılmıyoruz mevcut durumu.  ileri götürecek, dönüştürecek “bilgi”yi amaçlıyoruz.  asıl hedefimiz, mimarlık disiplini ile “yaşam”a temas edip; bilgi üretmenin yollarını aramak…

 

işte bu yollar nelerdir, biz neresinde duracağız; haziran 2011’den bu yana bu soruları simotas’ın potansiyelleri üzerinden çoğaltmayı amaçlıyoruz…

 

MeMA / merteyiler, mimar atölyesi

icadiye cad. 97/1 34674 kuzguncuk / istanbul / türkiye

simotas binası: bican efendi sok.  10/2D 34674 kuzguncuk / istanbul / türkiye